اطلاعات تماس
تلفن
۷۷۷۹۹۳۶۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۷۷۷۹۹۳۸۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۷۶۷۰۳۹۵۵ ۲۱ ۰۰۹۸
آدرس : تهران، تهرانپارس ، خیابن ۱۸۲ شرقی ، بعد از تقاطع ۱۳۵ ، خیابان بت شکن ، پلاک ۷۸

فکس
۷۷۷۹۹۳۸۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۷۶۰۹۸۱ ۰۰۹۸
۹۱۹۲۲۶۶۷۱۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
میدان رسالت ، خیابان 55 شمالی ، پلاک 63 ، واحد2

بازرگانی تکنو آب 09121760981

تلفن

  • ۷۷۷۹۹۳۶۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۷۷۷۹۹۳۸۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۷۶۷۰۳۹۵۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • آدرس : تهران، تهرانپارس ، خیابن ۱۸۲ شرقی ، بعد از تقاطع ۱۳۵ ، خیابان بت شکن ، پلاک ۷۸

فکس

  • ۷۷۷۹۹۳۸۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۱۷۶۰۹۸۱ ۰۰۹۸
  • ۹۱۹۲۲۶۶۷۱۵ ۰۰۹۸

دفتر مرکزی

 • تهران،
  میدان رسالت ، خیابان 55 شمالی ، پلاک 63 ، واحد2